Moscow

Moscow Film School

Адрес: Moskva, N. Syromyatnicheskaya, 10 bldg2
Сайт: moscowfilmschool.ru/


KARO 11 Oktyabr

Адрес: Noviy Arbat (New Arbat Ave), 24
Сайт: karofilm.ru/theatres/10


KARO 7 Atrium

Адрес: Zemlyanoy Val St, 33, AtriumTrade Center
Сайт: karofilm.ru/theatres/3